ПРИМЕДБА НА РАД СЛУЖБЕ
Формат: Име(размак)Презиме или само једна реч (име или презиме); презиме може бити и вишечлано, одвојено цртицом, без размака (тј. у формату Презиме1-Презиме2).

Формат: нпр. aaa@aaa.aaa или aaa@aaa.aa.aa
Формат: нпр. +381xxxxxxxxx или 0xxxxxxxxx, без размака и специјалних знакова (осим знака + уколико је формат као први наведени случај). Прихватају се српски бројеви мобилних и фиксних телефона (са троцифреним и четвороцифреним префиксима), као и виртуелних мрежних оператера. Након префикса за град или префикса мобилног оператера, мора се унети 6 или 7 цифара.

Из падајуће листе одаберите службу код које је предмет заведен.
Формат: нпр. 952-02-pp-nnnn/gggg (по старој класификацији) или 952-02-pp-sss-nnnn/gggg (по новој класификацији), без размака. pp је класификација предмета у опсегу од 1 до 21 (са или без водеће нуле, тј. 1, 2 или 3 цифре), sss је шифра службе код које је предмет заведен по новој класификацији (најчешће 3 цифре), nnnn је редни број предмета (дужина варира), а gggg је година када је предмет заведен (омогућен је унос све 4 цифре или само последње 2 цифре године).
 ДА     НЕ
Формат: Име(размак)Презиме или само једна реч (име или презиме); презиме може бити и вишечлано, одвојено цртицом, без размака (тј. у формату Презиме1-Презиме2). Поље није обавезно чак иако сте у кораку изнад одабрали да сте се претходно некоме обратили, али морате испоштовати наведени формат ако нешто уписујете у ово поље.

Одаберите врсту примедбе која најприближније одговара Вашем случају из падајуће листе.

НАПОМЕНА: Поља која су обавезна биће означена симболом уколико нису попуњена или ако нису попуњена у одговарајућем формату. Уколико су таква поља исправно попуњена, појавиће се симбол . Није могуће мешати ћирилицу и латиницу у оквиру појединачних поља (са изузетком описа примедбе). Иако је унос описа примедбе произвољан, молимо да будете што детаљнији приликом попуњавања овог поља како би примедба била усвојена и ефикасно размотрена. Није могуће поднети примедбу у вези другостепених предмета. Примедбе које нису поднете у име подносиоца предмета или примедбе са непостојећим бројем предмета се неће узимати у разматрање. Није могуће послати нову примедбу по истом броју предмета пре истека рока за одговор на претходну (5 дана).